bệnh vôi hóa sụn khớp

Tìm hiểu hiện tượng vôi hóa sụn khớp

Tìm hiểu hiện tượng vôi hóa sụn khớp

Về lâm sàng vôi hóa sụn khớp có nhiều biểu hiện khác nhau, dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khớp khác, nhưng dấu hiệu X quang thì rất đặc trưng và đó là cơ sở để chẩn đoán xác