cách chữa viêm khớp

Chữa viêm khớp bằng Dịch cân kinh

Chữa viêm khớp bằng Dịch cân kinh

Động tác lắc tay cần phải nhẹ nhàng, linh hoạt. Không cần dùng sức mạnh để cố vẫy tay ra phía sau mà chỉ cần dùng sức bình thường ứng với nhịp thở điều hòa để có thể làm được