đau khớp ngón tay

Không nên xem thường khi bị đau khớp ở ngón tay

Không nên xem thường khi bị đau khớp ở ngón tay

Các ngón tay phải hoạt động quá nhiều, đặc biệt với đối tượng nhân viên văn phòng phải làm việc thường xuyên với máy tính. Các thao tác gõ máy lặp lại liện tục có thể khiến chúng bị tổn