đĩa đệm

Bệnh thoát vị đĩa đệm đến với bạn vì những lý do này...

Bệnh thoát vị đĩa đệm đến với bạn vì những lý do này…

Bệnh thoát vị đĩa đệm có thể gây ra nhiều biến chứng và hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh như rối loạn đại tiểu tiện, teo cơ chân tay, mất khả nặng vận động…hoặc trở nên tàn phế ảnh