khớp gối có tiếng kêu

Thông tin cần biết khi khớp gối có tiếng kêu

Thông tin cần biết khi khớp gối có tiếng kêu

Mặc dù tiếng kêu liên tục đôi khi làm khó chịu và làm tập trung sự chú ý xung quanh, nhưng nó không bao giờ chuyển thành tổn thương sụn khớp. Trong trường hợp không đau, cần phải theo dõi.