nguyên nhân gây viêm cơ cốt hóa

Tìm hiểu bệnh viêm cơ cốt hóa

Tìm hiểu bệnh viêm cơ cốt hóa

Theo các tài liệu kinh điển, điều trị viêm cơ cốt hóa tập trung giải quyết: làm giảm xuất huyết, nghỉ ngơi, bất động, chườm đá, đặt cao chân, dùng thuốc giảm đau, chống viêm. Không điều trị bằng nhiệt,